معرفی طرح های ماشین سازی اردبیل
برای سال اقتصاد مقاومتی

سازنده و تجهیزکننده ماشین آلات صنایع غذایی، تبدیلی و بسته بندی