مخزن نگهداری

مخزن نگهداری

سیلو تانک:
این تانک برای ذخیره سازی شیرخام، شیرپاستوریزه، شیر استاندارد شده، آب پنیر و سایر بکار برده می شود.
تانک ذخیره عایق:
این نوع تانکها عمدتا در صنایع غذایی برای بالانس، ذخیره سازی و اختلاط محصولات مایع مورد استفاده قرار می گیرد.
ماشین سازی اردبیل دامنه وسیعی از این تانکها را متناسب با نیاز واحدهای تولیدی عرضه می نماید. این تانکها از جهات
گوناگون مانند جنس ، ابعاد تجهیزات اتوماسیون بکار رفته، کیفیت پولیش و محل استقرار متفاوت می باشد.
میکس تانک:
این تانکها برای ذخیره کوتاه مدت شیرخام، شیر استاندارد شده، شیر پاستوریزه، آب پنیر و سایر مایعات و اعمال اختلاط در
طی فرآیند تولید مورد استفاده قرار می گیرد.
تانک های خنک سازی:
سیلو های مجهز به کوئیل های مبدل به منظور تبادل غیر مستقیم دما و برای تنظیم دمای نگهداری کاربرد دارد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.